bir-filistinli-ataturku-anlatiyor-ceviiz

Bir Filistinlinin Gözünden Atatürk – 1945

Akşam Gazetesi’nin 10 Kasım 1945 tarihli sayısında Filistinli Profesör Vasfi Sadek Anabtavi’nin (Wasfi Sadeq Anabtawi) Mustafa Kemal Atatürk’le alakalı Kudüs radyosuna yaptığı konuşma metni yayınlanmıştır.

Filistinli Profesör’ün konuşması:

Atatürk nadir yetişen bir şahsiyetti. Memleketini sarmış olan müşkül vaziyet ve şartlar düşünüldükçe, bu yüksek şahsiyeti insan gittikçe daha da yüceltmektedir…

Osmanlı İmparatorluğu dünya harbine girdi ve bundan hiçbir fayda sağlayamadı, aksine Avrupa milletlerinin eğlencesine ve siyasi hırslarına konu oldular… Galip devletler ona yardım edecek ve yaralarını hafifletecek yerde son bir yumrukla ezmek istediler.

bir-filistinli-ataturku-anlatiyor-ceviiz-5

Azim  ve cesaretle donanmış Atatürk, eski Osmanlı İmparatorluğu ile hiçbir ilgisi olmayan Türkiye’yi yeniden inşaa etti. Sadakat dolu ve zafere doğru ilerlemekten başka bir hedefi olmayan yardımcılara sahip olmak onun yegane talihi idi.

O daima milletinin saadet ve refahı uğruna çalıştı ve Tanrı da ona bütün düşmanlarını yenme fırsatını bahşetti, o kadar ki bugün bütün ihtiyar ve gençler onun arkasından samimiyetle ağlıyorlar…

Ölüm onun yalnızca cismini almıştır, fakat ruhuna dokunmamıştır. Milleti, eserlerini takdir ettiği ve tarih bu eşsiz kahramanın işlerini anlattıkça, Atatürk ölümsüz kalacaktır.

Atatürk bir milletin siyasi varlığını kurtarmakla yetinmemiş, uluslararası itibarını, namus ve şerefini de tesis etmiştir.

O, Latin harflerini memlekete sokmuş ve Türkçe’yi yabancı unsurlardan temizlemiştir. Kadınları esaretten kurtaran ve şapkayı medeni başlık olarak kabul ettiren odur.

Dine ait konularda yeni biri usul kurdu ve bunu yapmakla içlerinde ben de dahil olmak üzere bir çok aydının dileğine tercüman oldu…

bir-filistinli-ataturku-anlatiyor-ceviiz-4

Atatürk, Türkiye’yi sağlam iktisadi temeller üzerine kurmak ve memleketin doğal kaynaklarını ilmi bir biçimde işletmek, fabrikalar ve imalathaneler meydana getirmek için çalıştı.

Ziraat ve ticareti teşvik etti. Milletin gözleri, yabancı olan her şeyden uzaklaşarak Türk olan ve memlekete bir yararı olabilecek her şeye doğru yöneldi.

Atatürk, memleketin stratejik noktalarını ve donanmayı takviye etti; kuvvetli hava filoları, sıhhatli ve güçlü bir ordu ortaya çıkardı. 

bir-filistinli-ataturku-anlatiyor-ceviiz-6

Bu ünlü kahraman, arkadaşlarının yardımı ile milletini faydalı işlere sevk etti.

Allah tarafından daima sevgili tutulacak bir millet yarattığı için onun takdir edilmesi ve yüceltilmesi gereklidir.

Ey muhterem Araplar…

Jandark milli bir Fransa yarattı. Cromwel ve Napolyon kurnazlıkları ile Avrupa’yı alt üst ettiler ve Atatürk de, Allah tarafından; yöneticilerinin hırsları yüzünden parçalanmış bir milletin başına geçirilerek, milletini bütün dünyanın takdir ve hayranlığı karşısında birleşmiş ve vatanperver bir millet yaptı.

Türkler böyle bir kahramana sahip olmuş bulunmakla ve Şark da böyle şarklı bir kurtarıcı tarafından kurtarılmış olmakla övünsün…

Ne Demişti?Geçtiğimiz yıllarda söylenmiş ve hafızalarda yer etmiş sözleri derledik. Buradan.
tasarimooi logo ceviizcom
-Reklam-